SKUPINA WINTERGROUP

class="img-responsive

...kombinácia okolo drevnej suroviny

Wintergroup je rodinný podnik s pôsobivou históriou úspechu a je vám po boku ako partner v rôznych oblastiach. Wintergroup má silné zastúpenie nielen na trhu s paletami, ale je aj špecialistom na výrobu a predaj drevnej štiepky a lesnícke práce. Okrem toho pôsobí aj ako paletový sklad a servisné stredisko a v čase trendu "upcycling" už približne 10 rokov ponúka aj výrobu a prenájom udržateľného paletového nábytku.

class="img-responsive

Výroba a oprava paliet

class="img-responsive

Výroba drevnej štiepky, lesnícke práce, recyklácia

class="img-responsive

Paletový sklad a servisné stredisko pre spoločnosť CHEP

class="img-responsive

Výroba a prenájom paletového nábytku

[ SME ZJEDNOTENÍ
SUROVINA DREVO ]

Drevo charakterizuje identitu skupiny Winter Group od samého začiatku.

Udržateľné správanie pre nás znamená efektívne využívanie našich zdrojov a šetrné zaobchádzanie so životným prostredím - opätovné používanie a recyklácia sú našimi hlavnými prioritami. Sú to témy, ktorými sa skupina Wintergroup nielen intenzívne zaoberá, ale aj filozofia, ktorá sa v spoločnosti praktizuje. S približne 170 zamestnancami je Wintergroup významným zamestnávateľom v regióne.

Viac informácií o životnom prostredí a udržateľnosti v spoločnosti nájdete tu...

class="img-responsive